Search on This Blog

KLAKU SUR DESEGNO POR GRANDIGI ĜIN

Saturday, December 13, 2008

PERSECUTION / OBSEDOIn a few religion and beliefs they ignore teaches of a maestro Jesus and says that somebody is with a devil. We spiritists know that we are sons of God, and nobody will lose himself. The Spiritism studied the obsession. There were three chief levels of an obsession: simple, fascinated, and Overcome. In the simple obsession, one normally knows that we are influenced for foreign pensoj. (inspired by bad spirits). I talk about people which in a few degree believes in a spirit-group, because which does not believe is in a worse situation, becomes similar to somone which does not believe in a viruses, don’t believe does not un-permit that somebody should be ill or dies
Fascinated is a more intentional, is illusion produced for spirit or spirits to somebody; in that event person does not know that stupid-things he says or does is on account of an obsess-tending spirit.
In Overcome the "victim " (nobody is victim ĉa he himself attracts an un-wise spirit on account of self's bad activities and bad thoughts) does absurd matters, in that degree of obsession, the obsesser can be dangerous for himself and others persons, he/she can wound or kill somebody. Is normal one to watch murders on at a tv-news saying: "... I don’t know how and why I did that…." with a catch of our thoughts spirits comes closer, and often rules our activities, according to our thoughts, can be good or bad spirits. So you a dear reader, must be asking yourself how can I protected myself ? Is several causes on account of obsessions, can be on account of bad thoughts, activities, can be somone which we wounded in last lives, which did not pardon us. With good activities, thoughts, charities and prayer, we can protect ourselves from almost everything, doing that we attracts good spirits... unfortunately we is un-perfect and un-capable to conserve high levellal thoughts for a lot of a time. Nevertheless superior spirits allowed important advices: " The bad spirits go to only to there, where they find some kind of possibility to satisfy their maliciousness; in order to remove them, suffices to request, even not to order; we musts drive away from us that, what attracts them.
The bad spirits smells the wounds of the soul, equally how the flies smell the wounds of a physical body; equally how you clean a body in order to avoid the parasite-group, thus should wash from its un-clean-things the soul in order to avoid bad spirits (the gospel according to a spiritualism 28: 16 Antidote also can be the love, when we learn to love un-interestingly, has nothing space for wars, disputes and obsess-spirits, only big love cans unite obsess-spirits and obsessers, and finish both suffers. Therefore a love is antidote, it permits to us to be forgiven for our victims, love healings all wounds, as redeemed and renewed we will be free to continue our trip to a big father. God.


En kelkaj religio kaj kredoj ili ignoras instruojn de majstro Jesuo kaj diras ke iu estas kun diablo. Ni spiritistaj scias ke ĉiuj ni estas filoj de Dio, kaj neniu sin perdos. Spirita Doktrino funde studis obsedon, oni havas tri ĉefajn nivelojn de obsedo: Simpla , Fascinita, kaj Subjugigita. En la simpla obsedo, oni normale scias ke ni estas influita por fremdaj pensoj.( inspirita de maliciaj spiritoj). Mi rilatiĝas al personoj kiuj en kelkaj grado kredas je spiritaro,ĉar kiu ne kredas estas en malplibona situacio, similiĝas al iu kiu ne kredas je viruzo, malkreado ne malpermesas ke iu estu malsana aŭ mortas.
Fascinita estas pli intenca, estas iluzio produktita por spirito aŭ spiritoj al iu,; en tiu okazo ulo ne scias ke stultaĵojn li diras aŭ faras estas pro obsedema spirito. En Subjugigo la "viktimulo" ( neniu estas viktimo ĉa li mem altiras malsaĝan spirito pro sia malbona agadoj kaj malbonaj pensoj) faras absurdajn aferojn, en tiu grado de obsedo, la obsedanto povas esti danĝera por si mem kaj aliuloj, li/ŝi povas vundi aŭ mortigi iun. Estas normala oni spekti murdintoj ĉe tv-ĵurnalinformo dirante: "... mi ne scias kion okazis kun mi ! kiel mi povis fari tion..." Per kapto de niaj pensoj spiritoj proksimiĝas ni, kaj ofte regas niajn agadojn, laŭ niaj pensoj, povas esti bonaj aŭ malbonaj spiritoj.
Do vi karulo leganto, devas esti sin demandante kiel mi povas protektiĝi ? Estas pluraj kaŭzoj pro obsedoj, povas esti pro malbonaj pensoj, agadoj, povas esti iu kiu ni vundis en pasintaj vivoj, kiu ne pardonis nin. Per bonaj agadoj, pensoj, karitatoj kaj preĝo, oni povas sin protekti preskaŭ komplete, farante tion ni altiras bonaj spiritoj... bedaŭrinde ni estas malperfektaj kaj malkapablaj konservi altan nivelajn pensojn por multe da tempo. Tamen superaj spiritoj lasis gravajn konsilojn:
"La maliciaj Spiritoj iras nur tien, kie ili trovas ian eblon kontentigi sian malicecon; por forigi ilin, ne sufiĉas peti, eĉ ne ordoni; ni devas forpeli de ni tion, kio altiras ilin. La malbona spiritoj flaras la vundojn de la animo, same kiel la muŝoj flaras la vundojn de fizika korpo; same kiel vi purigas korpon por eviti la parazitaron, tiel lavu de ĝiaj malpuraĵoj la animon por eviti malbonajn spiritojn. "
( La Evangelio Laŭ spiritismo 28:16 )
Kontraŭveneno ankaŭ povas esti la amo, kiam ni lernas ami malinterese, havas nenion spacon por militoj, disputoj kaj obseduloj, nur granda amo povas kunigi obsedulojn kaj obsedantojn, kaj fini ambaŭ suferojn. Tial amo estas kontraŭveneno, ĝi permesas al ni esti pardonita por niaj malŝuldantoj, amo cikatrigas ĉiujn vundojn, tiel elaĉetitaj kaj renovigitaj ni estos liberaj por daŭrigi niajn vojaĝon al grandan Patron. Dio.

No comments:

Post a Comment