Search on This Blog

KLAKU SUR DESEGNO POR GRANDIGI ĜIN

Wednesday, December 17, 2008

MEDIUMECO / MEDIUMSHIPĈiuj portas mediumajn fakultojn, unuj estas viglaj mediumoj, ĉe kiuj la mediumeco aperas sen averto, aliaj estas la ordinaraj mediumoj, kies kapablon Charles Richet nomis la sesa senso. Jen la vibra zono, laŭ kiu, elirinte el la materiaj sensoj, ni eniras en la supernormalajn fenomenojn. Ĝia edukado, tiel, kiel tiu de inteligenteco kaj memoro, okazadas per la ekzerco de la kono pri ĝiaj funkcioj, per profundaj pripensoj, per la medito kaj per la preĝo. Kiam ĝi ne spontane prezentiĝas, laŭ spiritismo, ĉiuj povas praktiki la internan sinkoncentradon tiel, ke profundiginte nian penson en nian kernon, ni ekkaptas la parafizikajn vibrojn kaj malrapide ni pliampleksigas la kampon de perceptoj, ĝis kiam la fenomeno intensiĝos, plivigliĝos. Per la ekzerco, oni edukas la mediumecon, kaj al ĝi ni plivastigas la eblojn. Oni disponas apartan teknikon, laŭ la spiritisma mediumeco, kiu postulas de ni la internan plibonigan reformon, la alprenon de la postulatoj de Jesuo, por ke ni plibone harmoniu kun la noblaj spiritoj.
Mediumeco estas kapablo, talento de mediumo. Laŭ kelkaj religioj kaj religiaj pensoj, kaj spiritualismaj grupoj (kiel Teozofio, ekzemple), mediumeco estas kapablo komunikigi inter homoj kaj ne-fizikaj estaĵoj, ĉefe spiritoj. Laŭ spiritismo, la mediumeco apartenas al la organismo; ĝi estas sendependa de la moralaj kvalitoj de la mediumo, kaj oni ĝin trovas elvolviĝintan en la plej malindaj same kiel en la plej indaj. Por tiuj, kiuj kredas je ĝi, per la mediuma fenomeno oni povas havi la pruvon de la senmorteco de la animo. Do, la mediumeco esence celas pruvi, ke la morto de tiuj elirintaj de sur la Tero ne estis la fino.

Mediumship
A definition of Mediumship is contact and communication with Spirit, through various methods, including; intuitive, physical and trance. The object to communicating with Spirit is to bring understanding that we continue existing after death, even if our bodies die; and to enable Spirit to let us know their feelings and to give messages to us. We also ask as Spirit comes through that 'prove' who they say they are. Some Mediums will get names, relationship connections, addresses etc.
No Medium can guarantee that contact will be made with the Spirit you are trying to reach. Spirit are independent beings and do not just come on demand. Usually, if you have been thinking hard about a person in Spirit, or if you get a feeling of that person around you, then often they will try for contact this way. Sometimes the Spirits who contact you are not friends or relatives you have known in this life time. We all have people who are in Spirit who are friends who wish to help us. There are also relatives you may never have known, a Grand parent or Great Grand parent, or even a sibling who passed away at birth, or before you were born.
There are the different ways that we can contact Spirit:
Intuitive Mediumship : When the Medium can sense the person is with them, and gives messages through clairvoyance (seeing), and clairaudience (hearing), and clairsentience (feeling). This is the most common way of Mediumship.

No comments:

Post a Comment