Search on This Blog

KLAKU SUR DESEGNO POR GRANDIGI ĜIN

Sunday, December 21, 2008

ORA OPORTUNECO, THE GOLD OPPORTUNITUYORA OPORTUNECO.
Feliĉa Kristnasko! Feliĉa Kristnasko por tiuj kiuj pensas ke Avo Frosto estas datreventulo. Feliĉa Kristinasko por tiuj kiuj havos multege manĝaĵojn kaj drinkaĵojn. Bedaŭrinde estas uloj kiuj havos nenion manĝaĵojn aŭ trinkajon. Ĉu vi helpis iun ĉi Kristnasko ? Ne! Ne estas via prirespondo ĉu ? Se vi havos portunecon helpi iun kaj vi lasis portunecon, vi lasis pli ol vi povas imagi. Ni ne estas ĉi tie en ferio, ni estas ĉi tie pro nia kreskado; En nia mondo ni estas lernantoj kaj lernistoj, ni estas lernantoj por kelkuloj kaj lernistoj por aliuloj; same, ni estas helpantoj aŭ bezonhelpantoj. Do danku Dion se vi estas helpulo, ne lasu oportunecon helpi iun, ne plendprotestu, ne diru ke neniun helpis vin, ĵus helpu kaj danku tiun oran oportunecon por sin kreski, Kristnasko epoko estas bona por tio. Movu viajn manojn kaj haltu via lango. Feliĉa kristnasko.


THE GOLD OPPORTUNITY

Christmas ! Happy Christmas to whom that think is the Santa Claus’ birthday. Happy Christmas to everybody that will have a lot of meals and drinks. Unfortunately exist people that won’t have even some meals. Did you helped someone this Christmas ? No ! It isn’t your responsibility ? If you had opportunity to help someone and lost this opportunity, you lost more than you can imagine. We are not here in holidays, we’re here to increase ourselves; In this world we’re learners and teaches, we’re learners for some people and teachers fot others, in the same way, we‘re helpless or helpers; So thanks God if you are the helper, do not loose opportunity to help someone, do not claim, do not tell that nobody helped you, just help and thanks this gold oportunity to increase yourself, Christmas time is good for that, move your armas and stop your tongue. Happy Christmas !

No comments:

Post a Comment